2008

3. ročník 19. 07. 2008

Na začiatku organizácie 3. ročníka, teda na prelome apríla a mája 2008 sme pociťovali obrovskú zodpovednosť za tradíciu, ktorá sa tu začala črtať, ale súčasne aj neutíchajúci elán do organizácie a nového ročníka. Darilo sa nám na všetkých poliach organizácie a to aj vďaka Vám súťažiacim, ktorí dodávate pretekom neopakovateľnú atmosféru.

ĎAKUJEME

Rekapitulácia: Na preteky sa prihlásilo 58. tímov z toho zaregistrovaných v sobotu ráno bolo 49. družstiev.

Výsledky:

1. miesto – Vilko a spol.

2. miesto – Fišinguľ

3. miesto – Staff team

Fotografie z 3. ročníka: