Strieľa celá rodina

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

z V. ročníka verejnej súťaže

jednotlivcov a dvojčlenných, aj rodinných družstiev  v športovej streľbe

zo vzduchovej pušky „Slávia“ pod názvom

„ STRIEĽA CELÁ RODINA “

v rámci V. ročníka „Štiavnického kotlíka“,

súťaže vo varení gulášu,

kvalifikácia na „Majstrovstvá Slovenska 2010 – STRIEĽA CELÁ RODINA “

Miesto:            pri Materskej škôlke, Turčianska Štiavnička

Dátum:            17. júla 2010 od  10.00 do 17.00 hod.

Dievčatá do 15 rokov : kvalifikácia    finále

1. Zuzana    MATOVIČOVÁ  Martin         5               45 bodov

Chlapci do 15 rokov :

1. Adam      BURGER                                   5                47 bodov

2. Ján           KLEIN                                        5                36

3. Miroslav  BURÍN                                       5                23

Dievčatá do 30 rokov :

1. Petra       JANČEKOVÁ     Vrútky          5                44 bodov

2. Ivana      HANZELOVÁ     T. Štiavnička  5                 42    2 x 10

3. Lucia     Štefanidesová Dražkovce   5                 42

Chlapci do 45 rokov :

1. Tibor      ROMAN              Martin           5                 41 bodov

2. Andrej    ŤAPTÍK                Sučany           5                  38    1 x 10

3. Martin    JESENSKÝ                                  5                  38

Dievčatá nad 30 rokov :

1. Zuzana  MATOVIČOVÁ  Martin         5                  45 bodov

2. Dagmar  HOKOVÁ             Martin           5                  43

3. Jana        ŤAPTÍKOVÁ       Sučany          5                  35

Chlapci nad 45 rokov :

1. Jozef      Ťaptík               Sučany          5                  42 bodov

2. Vladimír MATIS                 T. Štiavnička  5                 33

3. Peter       HOK                      Martin           5                  25

VIP – šéfkuchári+ sponzori + hostia :

1. Ľubomír  BLAHUŠIAK    Sklabiňa       5                  40 bodov

2. Ján          GÁBOR     Susedia Dražkovce   5                  37

3. Peter        Kocmánek       Vrútky           4

Družstvá, dvojčlenné aj rodinné :

1. Zuzany  MATOVIČOVÉ   Martin        5 + 5     45 + 45 = 90 bodov

2. Jana + Jozef  ŤAPTÍKOVCI Sučany        5 + 5     35 + 42 = 77

3. Dagmar + Peter HOKOVCI  Martin         5 + 5     43 + 25 = 68

V súťaži bolo 73 štartov , z toho 5 štartov VIP zadarmo, v ŠŠS bolo 88 štartov , spolu 161 štartov

z toho 72 štartov mládež do 15 rokov so zľavou 50 %.      

Víťazi kategórií majú 29.augusta 2010 v Martine   na „MS SCR“ 1 štart zadarmo

Informácie aj na  www.kotlik.tym.sk,